Hiking Project Logo
Mosaic Canyon Trail Badwater, CA May 27, 2018
Mosaic Canyon Trail
Badwater, CA May 27, 2018
Notes: 4.4 mi
Dante's View Badwater, CA May 27, 2018
Dante's View
Badwater, CA May 27, 2018
Badwater Basin Crossing Badwater, CA May 26, 2018
Badwater Basin Crossing
Badwater, CA May 26, 2018
Zabriske Point Badwater, CA May 26, 2018
Zabriske Point
Badwater, CA May 26, 2018
Devil's Golf Course Badwater, CA May 26, 2018
Devil's Golf Course
Badwater, CA May 26, 2018
Artist's Palette Badwater, CA May 26, 2018
Artist's Palette
Badwater, CA May 26, 2018
Mesquite Flats Sand Dunes Badwater, CA May 26, 2018
Mesquite Flats Sand Dunes
Badwater, CA May 26, 2018
Badwater Basin Badwater, CA May 26, 2018
Badwater Basin
Badwater, CA May 26, 2018
Zabriskie Point Access Trail Badwater, CA May 26, 2018
Zabriskie Point Access Trail
Badwater, CA May 26, 2018