Hiking Project Logo

kisuquan hcm


Member Since
Oct 8, 2020
Last Visit: Oct 8, 2020
0 Points Details

Other Interests
Những cải tiến được thực hiện trên NX2 So với NX · NX2 sử dụng polycarbonate làm vật liệu cơ bản thay vì hỗn hợp polypropylene được sử dụng trong NX. Có khả năng chống lại sự suy giảm tia cực tím tự nhiên cao hơn nhiều, đồng thời sản phẩm cũng vừa vặn và hoàn thiện hơn.


Trail Favorites List

None yet. Use Favorites to save trails you want to hit.

Gem Favorites List

None yet.

Check-Ins

None yet. Use check-ins to keep track of trails you've done.

Where kisuquan Hikes

No check-ins or Favorites yet. Check in when you hike to see a map of all your Routes here.