Hiking Project Logo

Techzones Viet Nam


Member Since
Jun 5, 2021
Last Visit: Jun 14, 2021
0 Points Details

Other Interests
Amazfit cung cấp cho người dùng hơn 10 chế độ thể thao như chạy, đi bộ, bơi lội, đạp xe, .... Dễ dàng theo dõi quá trình luyện tập của bản thân, từ đó hình thành thói quen luyện tập hàng ngày. Đặc biệt, định vị kép GPS + GLONASS giúp theo dõi lộ trình và khoảng cách của bạn mà không cần kết nối với điện thoại.
Personal / Fav Site


Trail Favorites List

None yet. Use Favorites to save trails you want to hit.

Gem Favorites List

None yet.

Check-Ins

None yet. Use check-ins to keep track of trails you've done.

Where Techzones Hikes

No check-ins or Favorites yet. Check in when you hike to see a map of all your Routes here.