Hiking Project Logo

Sach Marketing Nhan Van


Member Since
Apr 14, 2020
Last Visit: Apr 16, 2020
0 Points Details

Favorite Adventures
Khái niệm định vị - Định vị được giới thiệu lần đầu tiên bởi chiến lược gia tiếp thị người Mỹ Jack Trout thông qua một bài báo được xuất bản trên tạp chí Tiếp thị công nghiệp năm 1969. Sau đó, Jack Trout đã phát triển khái niệm này với Al Ries. trong cuốn sách Định vị - Cuộc chiến cho tâm trí của khách hàng xuất bản năm 1981, và kể từ đó, Định vị đã thay đổi hoàn toàn phươ


Trail Favorites List

None yet. Use Favorites to save trails you want to hit.

Gem Favorites List

None yet.

Check-Ins

None yet. Use check-ins to keep track of trails you've done.

Where Sach Marketing Hikes

No check-ins or Favorites yet. Check in when you hike to see a map of all your Routes here.