Hiking Project Logo

Sarah Rahkola > Trail Favorites List

2.9 mi 4.6 km Leigh Lake Trail
Easy/Intermediate
Jackson, WY
Easy/Intermediate
Jackson, WY 17 
1.4 mi 2.3 km Mastodon Peak Trail
Intermediate
Indio, CA
Intermediate
Indio, CA 12 
0.2 mi 0.3 km Fossil Exhibit Trail
Easy
Kadoka, SD
Easy
Kadoka, SD 14 
0.1 mi 0.2 km Door Trail
Easy
Kadoka, SD
Easy
Kadoka, SD 31